Now showing items 2457-2476 of 7161

   Titles
   Ja i drugi u postmodernom društvu - istraživanje obilježja relacionih obrazaca na uzorku studenata [1]
   Ja, drugi i stid: doživljaj stida studenata u edukaciji za geštalt psihoterapeute [1]
   Jačanje mira - potraga za transformativnom energijom i izgledi za promenu [1]
   Jalovi revanšizam i demokratija: O nekim paralelama između francuske Treće republike i postmiloševićevske Srbije? [1]
   James Clifford's influence on Bronislaw Malinowski: The moral implications of intertemporal heterarchy [1]
   Jasna Jovanov: Stevan Aleksić 1876-1923, Matica srpska, Novi Sad, 2008 [1]
   Javne vrednosti i tajna zadovoljstva - rađanje TV kulture u socijalističkoj Jugoslaviji [1]
   Javni i skriveni kurikulumi srednjoškolske nastave sociologije : obrazovne reforme u Srbiji (1960-2006) [1]
   Javno investiranje u stručno obrazovanje i obuku [1]
   Javno mnenje: koncept i komparativna istraživanja [1]
   Jedan aspekt odnosa Srpske crkve i Moravske Srbije na kraju 14. veka - preispitivanje "slučaja" vojvode Obrada Dragosaljića [1]
   Jedan dokument o stanju na jugoslovenskim univerzitetima i fakultetima posle Drugog svetskog rata [1]
   Jedan istoriografski pogled na jugoslovenstvo i Jugoslaviju iz bošnjačke i bosansko-hercegovačke perspektive - Husnija Kamberović: Hod po trnju: iz bosanskohercegovačke historije 20. Stoljeća, Institut za istoriju, Sarajevo, 2011 [1]
   Jedan novi metod za rotaciju u diskriminacionoj analizi [1]
   Jedan vojnički dnevnik iz vremena austrijske opsade Beograda (1688) [1]
   Jedna drugačija gastarbajterska priča - romi gastarbajteri - transnacionalna manjina u transmigraciji [1]
   Jedna srpsko-ukrajinska toponomastička paralela Semegnjevo: Semigúniv [1]
   Jeremija Stanojević: istoričar i kolekcionar fotografija (starog) Beograda [1]
   Jernej Mlekuž: BUREK.SI?! - Koncepti/recepti, Clio, Beograd, 2011 [1]
   Jesus the nazorean: Religious, social and political milieu of the Jesus movement [1]