Now showing items 6677-6696 of 7161

   Titles
   Za šta su dobri žanrovi? - deljenje, razgraničavanje i razvrstavanje u strukturalnoj i kognitivnoj antropologiji, na primeru muzičke kulture [1]
   Za šta su dobri žanrovi? Deljenje, razgraničavanje i razvrstavanje u strukturalnoj i kognitivnoj antropologiji na primeru muzičke kulture [1]
   Zadatak ponavljanja psudoreči kao postupak za procenu fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu : mogućnost diskriminacije specifičnog jezičkog poremećaja u srpskom jeziku [1]
   Zadatak reprodukcije pseudoreči kao mera fonoloških sposobnosti dece [1]
   Zadužbine srpskih arhiepiskopa srednjeg veka [1]
   Zaharija Orfelin (1726-1785) [1]
   Zakon inverznog delovanja navike - psihologija strasti i emocija [1]
   Zaostavština porodice Miklaševski kao prilog proučavanju građe o ruskoj emigraciji u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji između dva svetska rata [1]
   Zapadni Balkan između političkih i ekonomskih integracija i unutrašnjih dezintegracija [1]
   Zapisnik sa skupa radikala 1886. godine u Nišu - odgovor kralju Milanu [1]
   Zaprisežene Device v Balkanskem Visokogorju [1]
   Zastavica sa autorskim portretom proroka Davida u srpskim psaltirima XVII veka [1]
   Zaštita životne sredine na lokalnom nivou - percepcija ključnih aktera [1]
   Zaštitna iskopavanja na lokalitetu Davidovac - Crkvište [1]
   Zašto (ne) istraživati sopstvenu praksu - perspektiva praktičara u obrazovanju [1]
   Zašto dihotomije između urođenih i stečenih osobina kao i između afektivnih i kognitivnih kapaciteta opstaju u savremenim razvojnim teorijama - slučaj empatije [1]
   Zašto Diotima saopštava istinu o Erosu? - o filozofiji i Erosu u Platonovoj gozbi [1]
   Zašto je Platonov Lisid tako smešan? [1]
   Zašto je retorika uvek savremena - Džordž A. Kenedi: Istorija antičke retorike, (Uroš Rajčević prevod sa engleskog i Nenad Ristović stručna redaktura prevoda), Karpos, Loznica, 2019 + Jens Kelsen: Šta je retorika (Jelena Stanišić prevod sa norveškog), Karpos, Loznica, 2019 [1]
   Zašto kompetentniji adolescenti napreduju ili nazaduju nakon asimetrične vršnjačke interakcije: ispitivanje karakteristika dijaloga koje prave tu razliku [1]