Show simple item record

The role of positive beliefs about rumination in depressive and ruminative reactions

dc.creatorKrnetić, Igor
dc.creatorVukosavljević-Gvozden, Tatjana
dc.creatorBatinić, Borjanka
dc.date.accessioned2021-10-12T11:08:40Z
dc.date.available2021-10-12T11:08:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0351-2665
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/1052
dc.description.abstractUvod: Ruminiranje, kao repetitivno negativno razmišljanje, privuklo je veliku teorijsku i empirijsku zainteresovanost i uključeno je u nekoliko teorijskih objašnjenja depresije u kognitivno-bihejvioralnom pristupu. Prethodna istraživanja ukazala su, takođe, na značajne odnose između metakognicije, ruminacije i depresije. Cilj rada: Po prvi put na srpskom govornom području sprovedeno je istraživanje s ciljem otkrivanja odnosa između pozitivnih uverenja o ruminiranju i negativnih životnih događaja (nezavisne varijable) i depresivnih i ruminativnih reakcija (zavisne varijable). Postavljene su sledeće hipoteze: 1. ruminativne i depresivne reakcije pozitivno koreliraju, 2. pozitivna uverenja o ruminiranju pozitivno utiču na ruminiranje; 3. pozitivna uverenja o ruminiranju pozitivno utiču na depresivne reakcije kada se dese negativni životni događaji. Metod rada: U istraživanju je korišćena prospektiva paradigma u kojoj je uzorak studenata (N=123, AS=20,7 godina) ispitivan sa 4 upitnika u dva vremena sa razmakom od 10 sedmica. U uzorak su ušli ispitanici koji su u vremenu prvog testiranja imali različit nivo pozitivnih uverenja o ruminiranju, ali jednako nizak nivo depresivnih i ruminativnih reakcija (čime smo eliminisali uticaj ovih reakcija na rezultate u vremenu drugog testiranja). Rezultati: Istraživanjem je utvrđena visoka pozitivna korelacija između depresivnih i ruminativnih reakcija u vremenu drugog testiranja, takođe je statistički značajan efekat pozitivnih uverenja o ruminiranju na ruminativne reakcije, kada se kontroliše broj negativnih životnih događaja, kao i efekat interakcije pozitivnih uverenja o ruminiranja i negativnih životnih događaja na depresivne reakcije. Zaključak: Sve tri hipoteze su potvrđene a rezultati su diskutovani u svetlu savremenih nalaza u kognitivno-bihejvioralnom pristupu sa naglaskom na modelu Samoregulatorne izvršne funkcije (S-REF).sr
dc.description.abstractIntroduction: Rumination, as a repetitive negative thinking, has attracted a considerable theoretic and empirical interest and was, consequently, included into several theoretical explanations of depression within the cognitive-behavioral approach. Previous research, as well, pointed out important relationships between metacognition, rumination and depression. Objective: To conduct the first Serbian study of relationships between positive beliefs about rumination and negative life events (independent variables) and depressive and ruminative reactions (dependent variables). We hypothesized that: 1. ruminative and depressive reactions are positively correlated, 2. positive beliefs about rumination affect positively rumination, 3. positive beliefs about rumination affect positively depressive reactions when negative life events occur. Method: A prospective study of a sample of students (N=123, average age=20,7 years) who were given four questionnaires in two time points, ten weeks apart. The sample comprised the participants who, by the time of the first testing, had different levels of positive beliefs about rumination but an equally low level of depressive and ruminative reactions (whereby we eliminated the influence of these reactions on the results of the second testing). Results: There is a high positive correlation between depressive and ruminative reactions by the time of the second testing, also and a statistically significant correlation of positive beliefs about rumination on ruminative reactions, when the number of negative life events occurring in the ten-week period was controlled for. In this investigation a statistically significant interaction was confirmed between positive beliefs about rumination and negative life events on depressive reactions. Conclusion: All our hypotheses were confirmed, and the results were discussed in the perspective of recent insights within the cognitive- behavioral approach, with a special emphasis on the Self-Regulatory Executive Function (S-REF) model.en
dc.publisherKlinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEngrami
dc.subjectruminacijasr
dc.subjectmetakognicijasr
dc.subjectkognitivni procesisr
dc.subjectdepresijasr
dc.subjectruminationen
dc.subjectmetacognitionen
dc.subjectdepressionen
dc.subjectcognitive processesen
dc.titleUloga pozitivnih uverenja o ruminiranju u depresivnim i ruminativnim reakcijamasr
dc.titleThe role of positive beliefs about rumination in depressive and ruminative reactionsen
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage27
dc.citation.issue1-2
dc.citation.other32(1-2): 17-27
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage17
dc.citation.volume32
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/46/1049.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_reff_1052
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record