Show simple item record

Approaches to assessment of the level and quality of students' motivation for learning

dc.creatorAntonijević, Radovan
dc.creatorBojović, Ivana M.
dc.date.accessioned2021-10-12T12:28:44Z
dc.date.available2021-10-12T12:28:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0547-3330
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/2308
dc.description.abstractJedan od značajnih ciljeva istraživača u obrazovanju jeste utvrđivanje što efikasnijih metoda za procenu motivacije učenika za učenje. Kako je broj istraživanja o motivaciji izuzetno veliki, javljaju se u ovoj oblasti raznovrsne metode i tehnike procene. Najčešće se koriste metode samoizveštavanja, koje se razlikuju po svojim teorijskim utemeljenjima, a odnose se i na merenje različitih komponenata motivacije (postavljeni ciljevi, unutrašnja/spoljašnja motivacija, atribucije, aspiracije, i drugo). Posmatranje predstavlja najčešću metodu u okviru bihejviorističkog pristupa procenjivanju motivacije za učenje. Predstavnici neuropsihološkog pristupa tvrde da kompleksne interakcije između bioloških, kognitivnih i psiholoških sistema određuju ponašanje i u svojim istraživanjima pokušavaju da utvrde razlike u nervnoj aktivnosti u vezi s motivacionim procesima. U okviru fenomenološkog pristupa razvija se fleksibilna, holistička metodologija za proučavanje motivacije, naglašavaju se subjektivna iskustva pojedinca, značenja, kao i percepcija njihovih motivacionih stanja. U ovom radu analiziraju se karakteristike, prednosti i ograničenja navedenih pristupa.sr
dc.description.abstractOne of the more significant aims of researchers in education is to establish the most effective methods of assessment of students' motivation for learning. As the number of studies on motivation is extremely large, there is also a wide variety of methods and techniques for assessing it. Selfreporting methods are most commonly used, they differ in their theoretical underpinnings, and are used to measure different components of motivation (goals set, intrinsic/extrinsic motivation, attributions, aspirations, etc.). Observation is the method most frequently employed within the behaviorist approach to the assessment of motivation for learning. Proponents of the neuropsychological approach maintain that behavior is determined by complex interactions between biological, cognitive and psychological systems, and their research seeks to establish differences in neural activity linked to motivational processes. Within the phenomenological approach a flexible, holistic methodology for studying motivation is being developed, with an emphasis on the subjective experiences of individuals, on meanings and on the perception of their motivational states. The paper analyzes the characteristics, advantages and limitations of the above-mentioned approaches.en
dc.publisherPedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179060/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceNastava i vaspitanje
dc.subjecttehnike merenjasr
dc.subjectprocenjivanje motivacijesr
dc.subjectmotivacija za učenjesr
dc.subjectmetode procenjivanjasr
dc.subjectmotivation for learningen
dc.subjectmotivation assessmenten
dc.subjectmeasurement techniquesen
dc.subjectassessment methodsen
dc.titlePristupi procenjivanju nivoa i kvaliteta motivacije učenika za učenjesr
dc.titleApproaches to assessment of the level and quality of students' motivation for learningen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage36
dc.citation.issue1
dc.citation.other66(1): 23-36
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage23
dc.citation.volume66
dc.identifier.doi10.5937/nasvas1701022A
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/1074/2305.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record