Show simple item record

Early modern press as a relevant historical source: the example of Monthly Mercury reporting on situation in Southeast Europe during 1691

dc.contributorДелетић, Здравко
dc.contributorЕлезовић, Далибор
dc.creatorКоцић, Марија
dc.date.accessioned2023-09-25T10:21:53Z
dc.date.available2023-09-25T10:21:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-6349-109-0
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/4888
dc.description.abstractУ појединим деловима Европе, попут Холандије, Енглеске и Француске, укључујући и неке италијанске државе (на пример Венецију), дневно, недељно и месечно извештавање издвојило се до краја XVII века као значајна ставка у креирању јавног мњења. Тај процес имао је својих позитивних, али и негативних страна, док су ове друге лако водиле у ма- нипулацију јавним мњењем. Истраживање је засновано на најважнијим енглеским изворима који третирају прилике у југоисточној Европи и на Леванту током 1691, а припадају категорији штампе (The Present State of Europe: Or, The Historical and Political Monthly Mercury, у даљем навођењу Monthly Mercury). Информације добијене из тог месечног журнала поређе- не су с извештајима енглеских амбасадора који се налазе у Националном архиву у Лондону (The National Archives at Kew Gardens, London), серија State Papers, Foreign, фонд 97 – Turkey. Повлачење паралеле између званичних извештаја дипломата и коментара у Мonthly Mercury-ју представља мето- долошки принцип издвојен с намером да се укаже на степен објектив- ности у извештавању штампе, али и на приоритете које је она дефиниса- ла у властитој визији прилика у југоисточној Европи, што уједно отвара питање да ли она може бити прихваћена као релевантан историјски из- вор.sr
dc.description.abstractThe magazine Monthly Mercury appeared in a very significant pe- riod of English history, when need for news aroused in the society phenome- non of mobility of unprecedented scale. Vivid political life, fragmented into two main political currents (Whigs and Tories), imposed need for regular in- forming under circumstances when that role, due to level of technological de- velopment, could be taken over only by press. In such an atmosphere, in Eng- lish society appeared a monthly titled Monthly Mercury and informed English public on all important events in Europe. Southeast Europe and Levant had double importance for it. In the year that is subjected to analysis in this re- search, this region was additionally important primarily due to ongoing war between Austria and the Porte, the one that made infamous counterpart to the war that broke in Western Europe in 1689. Because of own interests, that even in that period can be defined as „national“, public in England became, more than in previous period, interested in events of Nine Years‘ War, much more than it was interested in developments in Great Turkish War, with certain cir- cles in that country hoping for its imminent end. That is exactly the basis on which was constructed reporting of Monthly Mercury on events in Southeast Europe, with special emphasis on situation in highest ranks of Ottoman au- thorities.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherФилозофски факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровициsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceМетодолошки изазови историјске науке : тематски зборник међународног значајаsr
dc.subjectштампаsr
dc.subjectМonthly Mercurysr
dc.subjectисторијски изворsr
dc.subjectЕнглескаsr
dc.subjectВелики турски ратsr
dc.subjectPresssr
dc.subjecthistorical sourcesr
dc.subjectEnglandsr
dc.subjectGreat Turkish Warsr
dc.titleРаномодерна штампа као релевантан историјски извор : пример извештавања Monthly Mercury-ja о приликама у Jугоисточној Eвропи током 1691. годинеsr
dc.titleEarly modern press as a relevant historical source: the example of Monthly Mercury reporting on situation in Southeast Europe during 1691sr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage218
dc.citation.rankM14
dc.citation.spage207
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/11958/bitstream_11958.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_reff_4888
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss267630860


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record