Show simple item record

The Foundation of Sephardic Musical Tradition in Bosnia and Herzegovina and the World Music Scene

dc.contributorМандић, Биљана
dc.contributorАнастасијевић, Јелена
dc.creatorGuja, Zorana
dc.creatorDražeta, Bogdan
dc.date.accessioned2022-12-20T12:50:49Z
dc.date.accessioned2023-11-26T19:04:12Z
dc.date.available2022-12-20T12:50:49Z
dc.date.available2023-11-26T19:04:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-80796-90-1
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/13506
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/5480
dc.description.abstractЈеврејска традиција се испољава кроз различите музичке форме, што је предмет про-учавања етномузикологије, али је истовремено и везана за поље којим се бави етнологија,будући да се односи на културу и њено преношење. У том смислу, овај рад се бави какосветовним тако и духовним формама јеврејске сефардске музике у Босни и Херцеговини.Од доласка Јевреја Сефарда на овај простор у ужем, односно Балканског полуострва уширем смислу, крајем XV и почетком XVI века, музика њихове заједнице је обликованапод утицајем музика Других, али и обратно. Локално поднебље, градски облици, ори-јентална мелодика, арапско-шпанско-јеврејски облици, као и култура живљења, само сунеки од утицаја у традиционалној (народној) музици сефардских Јевреја на поменутомпростору. Кроз анализу наведених облика и стваралаштва Флори Јагоде, групе Ладино идругих извођача новијег датума, сматрамо да се може успоставити нит која показује кон-тинуитет музичких форми које су нашле своје место и на савременој World Music сцени.sr
dc.description.abstractThe Jewish tradition is manifested through various musical forms, which is the subject of the studyof ethnomusicology, but at the same time it is related to the field that ethnology deals with, since it refers toculture and its transmission. In that sense, this paper will deal with both secular and spiritual forms of JewishSephardic music in Bosnia-Herzegovina. Since the arrival of the Sephardic Jews in this area in the narrowersense or the Balkan Peninsula in the broadest sense at the end of the 15th and the beginning of the 16thcentury, the music of their community has been shaped by the music of Others, and vice versa. The localprovince, urban forms, oriental melodies, Arabic-Spanish-Jewish forms, as well as the culture of living, arejust some of the influences in the traditional (folk) music of Sephardic Jews in the mentioned area (Bosnia-Herzegovina). We believe a thread can be established that shows the continuity of musical forms that havefound their place on the World Music scene, through the analysis of the mentioned forms and creativity ofFlory Jagoda, Ladino ensemble, and other performers of recent date.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрагујевац : Филолошко- уметнички факултетsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceСтрадање / јевреји; 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена & стремљење у уметности. зборник радова са XV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (30-31. X 2020). Књ. 3sr
dc.subjectЈевреји Сефардиsr
dc.subjectтрадицијаsr
dc.subjectетномузикологијаsr
dc.subjectетнологијаsr
dc.subjectмузичке формеsr
dc.subjectworld musicsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectБосна и Херцеговинаsr
dc.subjectSephardic Jewssr
dc.subjecttraditionsr
dc.subjectethnomusicologysr
dc.subjectethnologysr
dc.subjectmusical formssr
dc.subjectBosnia and Herzegovinasr
dc.subjectculturesr
dc.titleOснове јеврејске сефардске музичке традиције у Босни и Херцеговини и World music сценаsr
dc.titleThe Foundation of Sephardic Musical Tradition in Bosnia and Herzegovina and the World Music Scenesr
dc.typeothersr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage74
dc.citation.spage61
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/13833/bitstream_53932.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13506
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss49566217


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record