Show simple item record

Forms and contents in teaching mathematics

dc.creatorSpasenović, Vera
dc.creatorMalinić, Dušica
dc.creatorMirkov, Snežana
dc.date.accessioned2021-10-12T10:44:49Z
dc.date.available2021-10-12T10:44:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0031-3807
dc.identifier.urihttp://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/673
dc.description.abstractPrilikom poređenja obrazovnih postignuća učenika iz različitih zemalja potrebno je razmotriti kontekstualne uslove učenja koji mogu uticati na postignuće učenika, a u koje, između ostalog, spada i način organizacije i realizacije nastavnih aktivnosti na času. U radu su predstavljeni nalazi koji se odnose na oblike i sadržaj aktivnosti u nastavi matematike u našoj školi, dobijeni pilot ispitivanjem sprovedenim u okviru međunarodnog istraživanja obrazovnih postignuća učenika osnovnih škola iz oblasti prirodnih nauka i matematike. Konkretnije, analizovani su odgovarajući ajtemi iz upitnika za učenike i nastavnike matematike koji su se odnosili na sadržaj i tipove aktivnosti učenika u nastavi matematike i način realizacije nastave iz ovog predmeta. Istraživanje je sprovedeno u 34 osnovne škole u Srbiji i obuhvatilo je 1461 učenika osmog razreda i 65 nastavnika matematike. Dobijeni rezultati analiziraju se u svetlu savremenih teorijskih i empirijskih saznanja iz oblasti didaktike i porede sa nalazima dobijenim u drugim sredinama. .sr
dc.description.abstractComparing educational achievements of students from different countries, it is necessary to discuss contextual conditions of students which may influence the students’ achievements, and organization matters as well as realization of teaching contents in the class also belong to them. There are reviews shown in this paper which refer to forms and contents of activities in teaching mathematics in our school, which were obtained by the pilot research done within international research of educational achievements of the primary school students considering natural sciences and mathematics. More precisely, some items from the questionnaire were analyzed and they referred to students and teachers and their contents and types of activities of students in teaching mathematics and ways of realization teaching this subject. The research has been done in 34 primary schools in Serbia and it included 1461 students of the eighth grade and 65 mathematics teachers. The results are discussed in the light of contemporary theoretical and empirical knowledge from didactics and they are analyzed with results obtained in order places. .en
dc.publisherForum pedagoga Srbije i Crne Gore, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149001/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourcePedagogija
dc.subjectučenicisr
dc.subjectTIMSS istraživanjesr
dc.subjectosnovna školasr
dc.subjectnastava matematikesr
dc.subjectaktivnosti u nastavi matematikesr
dc.subjectTIMSS researchen
dc.subjectteaching mathematicsen
dc.subjectstudentsen
dc.subjectprimary schoolen
dc.subjectactivities in teaching mathematicsen
dc.titleOblici i sadržaji aktivnosti u nastavi matematikesr
dc.titleForms and contents in teaching mathematicsen
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage230
dc.citation.issue2
dc.citation.other62(2): 218-230
dc.citation.spage218
dc.citation.volume62
dc.identifier.fulltexthttp://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/id/2203/670.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_reff_673
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record